Avaluació de proveïdors

barcode-300x300 Avaluació de proveïdors

Per a garantir la qualitat de productes o serveis, és important reduir riscos, millorar l’eficiència, reduir costos i millorar la relació amb els proveïdors. L’avaluació de manera regular garanteix la feina amb els proveïdors adequats i les necessitats de l’empresa satisfetes de manera efectiva.

 

Anytic Business Solutions, SLU