SERVEIS

Consultoria

programmer-1 SERVEIS

Consultoria tecnològica

barcode SERVEIS

Avaluació de proveïdors

Consultoria i Outsourcing

cosultoria SERVEIS

Consultoria i Outsourcing

Formació Exqueezeer

programming SERVEIS

Formació Ofimàtica

bioengineering SERVEIS

Formació i conscienciació en ciberseguretat

Anytic Business Solutions, SLU